Jak vybrat mikrofon?

Mikrofon je zařízení pro přeměnu akustického signálu na signál elektrický. Slouží především pro záznam zvuku a pódiová vystoupení. Mikrofony můžeme dělit podle účelu a umístění (nástrojové, ruční), principu snímání zvuku (kondenzátorové, dynamické), nebo jejich směrové charakteristiky (ledvinovitá, kulová). Jiný mikrofon vybíráme pro záznam mluveného slova, živé pěvecké vystoupení, studiové nahrávání zpěvu či hudebního nástroje nebo záznam zvuku při nahrávání videa na DSLR nebo kameru.

Mikrofon

Účel a umístění

 • Pro pohodlné prezentace jsou ideální mikrofony hlavové, které se umisťují přímo na hlavu.

 • Podobné využití najdou mikrofony klopové, které se umisťují na klopu, tedy na oděv do oblasti hrudníku, obvykle pomocí svorky.

 • Ruční mikrofony jsou využívané hlavně pro pódiová vystoupení.

 • Stolní (konferenční) mikrofony se pokládají na stůl či řečnický pult na pódiu.

 • Puškové mikrofony najdou své využití především v oblasti audiovizuální tvorby. Umisťují se na tyč nebo přímo na tělo kamery, fotoaparátu a DSLR.

Způsob zapojení

 • XLR (slangově též „cannon“) je nejčastěji třípinový konektor, který je odolný a stabilní. Je vhodný pro profesionální využití.

 • Jack má nejčastěji velikost 3,5 mm, nebo 6,3 mm. Výhodou je kompatibilita s mnoha zařízeními, zejména 3,5mm verzi snadno připojíte k telefonu nebo počítači.

 • USB je univerzální rozhraní, kterým mikrofon připojíte k počítači a zároveň ho tím dobijete.

Princip snímání zvuku

Kondenzátorové mikrofony

V případě kondenzátorových mikrofonů je membrána přímo součástí elektrického obvodu. Výstupní signál je u těchto mikrofonů slabší, proto většinou obsahují i integrovaný zesilovač. Mají velkou citlivost, což znamená velmi věrné podání zvuku. Setkáte se s nimi proto nejčastěji v profesionálních studiích, kde se využívají zejména k nahrávání sólových nástrojů.

Dynamické mikrofony

Dynamický mikrofon je asi nejznámějším typem. Využívá membránu, která zachycuje zvukové vlny a energii přenáší na cívku. Díky odolné a jednoduché konstrukci vyniká relativně nenáročným použitím, navíc disponuje silným výstupním signálem, proto většinou nepotřebuje dodatečné napájení či předzesilovač. Je vhodný pro živá pěvecká vystoupení.

Dynamický mikrofon proslavil Michael Jackson. Byla na něj nahrána většina vokálů jeho přelomového alba Thriller.

Elektretové mikrofony

Na trhu se můžete setkat také s elektretovými mikrofony, jejichž konstrukce se od standardních kondenzátorových liší tím, že je jejich elektrické pole vytvářené nevodivou hmotou, která je permanentně elektricky nabitá (elektretem). Jejich jednoduchá konstrukce umožňuje produkci v miniaturních rozměrech. Najdeme je tak v mobilních telefonech, diktafonech apod.

Další typy mikrofonů

Páskové mikrofony fungují podobně jako mikrofony dynamické. Místo membrány a cívky však využívají tenkého vodivého pásku. Jsou ideální pro záznam symfonické hudby nebo hlasu.

Lampové mikrofony dobře snáší přebuzení, tedy nárazově silný akustický tlak, ale v zaznamenaném zvuku bývá patrný charakteristický šum. Používají se hlavně ve studiích, jsou poměrně drahé a vyžadují pravidelnou výměnu lampy, která se časem opotřebovává.

Stolní studiový mikrofon

Směrová charakteristika

 • Kulová/všesměrová - Mikrofon snímá zvuk ze všech směrů stejně. Využívá se tedy např. k ozvučení klasických koncertů nebo k zachycení hlasů více lidí na konferencích apod.

 • Kardinoidní/ledvinovitá - Potlačuje zvuk jdoucí směrem zezadu, a více se tedy soustředí na zdroj zvuku. Mikrofony s touto směrovou charakteristikou se využívají zejména pro zpěv či nástroje, a to jak živé na pódiích, tak i nahrávané ve studiu.

 • Superkardinoidní/hyperkardinoidní - Oproti klasickému kardinoidnímu mikrofonu snímá superkardinoidní ještě více zvuk ze směru zdroje, avšak částečně i zezadu. Proto jej používají třeba zpěváci, kteří zároveň hrají na nástroj. Své využití najde také v akusticky nevhodných prostorech, kde je potřeba snímat co nejméně ruchů z okolí.

 • Osmičková - Zvuk přijímá směrem ke zdroji i zezadu, minimalizuje však záznam z bočních stran. Proto se využívá především k rozhovorům, kdy osoby sedí naproti sobě s mikrofonem uprostřed.

 • Úzce směrová - Zaznamenává zvuk přímo od zdroje a maximálně potlačuje vzruchy jdoucí zezadu. Nevýhodu představuje nižší frekvenční rozsah. Nejčastěji se s ním setkáte ve filmovém průmyslu.

 • Nastavitelná - Některé mikrofony umožňují směrovou charakteristiku přizpůsobit výměnnými vložkami, a mohou tak být vhodné pro různé typy použití.

Drátový vs. bezdrátový mikrofon

 • Drátové mikrofony jsou výrazně levnější, přenos zvuku je přitom spolehlivější, protože nehrozí rušení frekvence.

 • Bezdrátové mikrofony nabízí naprostou svobodu pohybu, a jsou proto vhodné hlavně k živému vystupování na pódiu nebo ke klopovým mikrofonům na prezentace. Musíte u nich ale počítat s napájením. To může probíhat buď z integrované baterie, kdy je třeba mikrofon před použitím nabít pomocí dodávané nabíječky, nebo z vyměnitelných baterií.

Napájení potřebují i některé typy drátových mikrofonů, u nichž je variantou ještě externí zdroj, k němuž musí být připojeny.

Ostatní parametry

Rozměry a váha

U stojících mikrofonů nemusíte rozměry a hmotnost brát příliš v úvahu. Opakem jsou ale mikrofony, které se nasazují na tělo či hudební nástroj, nebo ty, jež se při používání drží v ruce. V takovém případě je třeba dopředu promyslet, kým, popřípadě s čím bude mikrofon používán.

Velikost membrány

Mikrofony s menší membránou zaznamenávají zvuk velmi přesně a ostře, avšak jsou citlivější na akustiku a mají vyšší vlastní šum. Použití větší membrány tento šum redukuje, zvuk ale více zabarvuje.

Každý mikrofon umí dobře zaznamenávat určitý frekvenční rozsah, což se částečně odvíjí právě od velikosti membrány. Když je větší, je mikrofon obvykle vhodnější k basovým a obecně nižším tónům, naopak menší membrána činí mikrofon vhodnějším k nahrávání vyšších tónů..

Maximální akustický tlak

Vyjadřuje nejvyšší akustický tlak, jaký mikrofon dokáže zaznamenat bez zkreslení. O důležitý parametr jde především tehdy, jestliže jej budete používat k hlučným zdrojům zvuku, například bicím.

Impedance

Jde o efektivní výstupní odpor elektrického obvodu v mikrofonu vůči připojenému vodiči. Většina mikrofonů disponuje výstupní impedancí menší než 200 Ohmů. To dovoluje použití i velice dlouhých kabelů bez zkreslení signálu.

Kondenzátorový mikrofon

Příslušenství

Kabely

Primárně slouží k propojení mikrofonu se zvukovým zařízením. U bezdrátových mikrofonů s vestavěným akumulátorem slouží k nabíjení. U kabelů se zaměřte na kvalitu izolace i ohebnost. Nekvalitní kabely mohou mít krátkou životnost a zhoršovat kvalitu zvuku. Důležitá je také délka, zejména pokud mikrofon bude používán na pódiu při živých vystoupeních.

Stojan

Používá se k tomu, aby byl mikrofon schopen samostatně stát. Existují stojany stolní, vhodné například do konferenčních sálů, a rovné pódiové, jež se pokládají na zem. U nich se zaměřte zejména na nosnost a výšku od země, která bývá často nastavitelná. Pozor na levné stojany, jež nemusí být stabilní. U některých mikrofonů může být stojan součástí balení, tuto informaci naleznete v popisu produktu.

Držák

Slouží k tomu, aby se do něj mikrofon vsunul a tím byl zajištěn, například ve stojanu nebo na hudebním nástroji. Kromě určení při výběru dbejte také na průměr mikrofonu a držáku, tak aby byly vzájemně kompatibilní.

Ochranný kryt proti větru

Pro svůj charakteristický vzhled nazýván také "dead cat" ("mrtvá kočka"). Má podobu látkového návleku, jenž filtruje akustický tlak z okolí. Nejčastěji se využívá při záznamu zvuku venku, zejména při natáčení zvuku k videím. Dokáže tlumit nárazy větru.

POP filtr

Jde o filtr, který po nasazení na mikrofon zabraňuje takzvané retnici, tedy jevu, kdy zejména při hláskách B a P vzniká praskot připomínající odplivnutí.

Pouzdro/Obal

Může sloužit buď k přenášení mikrofonu, nebo k jeho ochraně při používání. V prvním případě je lepší zvolit tvrdé pouzdro, v němž je možné mikrofon pevně zajistit a má dostatečnou tlumicí vrstvu proti otřesům. U druhého typu pak berte v úvahu i ergonomii a hmotnost, aby bylo používání pohodlné.